zastosowania 3 - Scanreco Polska
Zastosowania » Pojazdy użytkowe

Pojazdy użytkowe

Systemy zdalnego sterowania Scanreco są korzystnym rozwiązaniem sterowania, dzięki któremu operator ma możliwość obsługi maszyn i pojazdów, zachowując jednocześnie swoją swobodę ruchów i obserwacji. Zastosowanie naszych urządzeń pozwala efektywnie operować kosiarkami do skarp, pojazdami z komorami wysokociśnieniowymi i próżniowymi jak również pojazdami usługowymi, do prac konserwacyjnych i porządkowych.

Zalety stosowania Scanreco w pojazdach użytkowych
– Większa swoboda ruchu operatora
– Zapewnienie większego bezpieczeństwa
– Zwiększona produktywność

Przykłady zastosowań systemów zdalnego sterowania w pojazdach użytkowych
– Kosiarki do skarp
– Podnośniki koszowe i nożycowe
– Pługi śnieżne
– Pojazdy z komorami wysokociśnieniowymi i próżniowymi
– Maszyny holownicze
– Pojazdy z podnośnikami załadowczymi
– Pojazdy do prac konserwacyjnych i porządkowych

Zalety w pojazdach użytkowych

  • Większa elastyczność dla operatora
  • Zwiększone bezpieczeństwa
  • Zwiększona produktywność