zastosowania - Scanreco Polska
Zastosowania » Leśnictwo

Leśnictwo

Praca w leśnictwie i lasach, które stanowią ponad 30% całkowitej powierzchni lądowej Europy, z których większość podlega okresowym pracom pielęgnacyjnym, jest bardzo wymagająca. Trzebieże, transport i przetwórstwo w gospodarce leśnej nierzadko wiąże się z zagrożeniem zdrowia i życia. Systemy zdalnego sterowania Scanreco pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa i produktywności gospodarki leśnej, zarówno dla klientów indywidualnych i państwowych.

Zalety stosowania Scanreco w leśnictwie
– Zwiększenie bezpieczeństwa operatora
– Niższe prawdopodobieństwo narażenia operatora na nadmierne zmęczenie i stres
– Niższe prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy w niebezpiecznych warunkach

Przykłady zastosowań systemów zdalnego sterowania w leśnictwie
– Wciągarki
– Forwardery
– Frezarki
– Harvestery

    Zalety stosowania Scanreco w leśnictwie

    • Zwiększenie bezpieczeństwa operatora
    • Niższe prawdopodobieństwo narażenia operatora na nadmierne zmęczenie i stres
    • Niższe prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy w niebezpiecznych warunkach