ekologia - Scanreco Polska

Zrównoważony rozwój Scanreco

Mając w perspektywie osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, zarówno ekonomicznego, jak i społecznego, firma Scanreco świadomie podejmuje decyzje prowadzące do minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Świadomi wpływu, jaki mamy na swoje otoczenie, wkładamy wiele wysiłku w inicjowanie proekologicznych zachowań wśród członków zespołu Scanreco. Dbamy o zwiększanie świadomości i wrażliwości pracowników na środowisko oraz upewniamy się, że opracowywanie i produkcja systemów Scanreco realizuje założenia zrównoważonego rozwoju.

Scanreco stosuje się do regulacji normy ISO 14001:2015 – międzynarodowego standardu skutecznego zarządzania prowadzącego do zrównoważonego rozwoju. Poprzez recykling, powtórne wykorzystywanie materiałów i redukcję konsumpcji promujemy działania przyjazne dla środowiska i zachęcamy naszych partnerów oraz wszystkich konsumentów systemów zdalnego sterowania radiowego Scanreco do podejmowania inicjatyw prowadzących w stronę bezpiecznej przyszłości na Ziemi.

Szybkie wyszukiwanie

Kontakt